Café a hotel         Dejmalík

...od roku 1880

Hotel Dejmalík svoji historii započal roku 1880, kdy byl postaven jako nájemní dům s kavárnou v přízemí. V této době se čeština stává řečí pro vnější úřední styk s Němci. Českému království  vládne František Josef I. (1848-1916).

Hotel ve své podobě přečkal I. i II. světovou válku, období První republiky i padesátá léta.

V  divokém období znárodňování získal svůj název, podle národního správce Dejmalíka.
Postupem času, kdy se v Litoměřicích zvyšoval turistický ruch, byl nájemní dům přebudován na hotel.

Jméno kavárny po národním správci už zůstalo celému hotelu.
V současnosti má hotel 14 pokojů a nabízí kvalitní ubytování v centru Litoměřic.

Těšíme se na Vaši návštěvu!